Information

Studievereniging SUPport heeft een eigen magazine, genaamd ‘SUPporter’. Dit magazine verschijnt drie keer per jaar, vanaf heden in een oplage van 600 stuks. In de ‘SUPporter’ staan naast de activiteiten van de vereniging, vakinhoudelijke artikelen beschreven. Zowel vanuit het bedrijfsleven, docenten en de studenten worden interessante onderwerpen besproken.

Door middel van deze artikelen worden de lezers op de hoogte gehouden van wat er zich in de uitvoerings- en bouwtechniekwereld allemaal afspeelt. We laten zien wat voor innovaties en ontwikkelingen er in de praktijk en in de studie plaatsvinden en we schetsen een beeld van de mogelijke toekomst van de student. Deze mix van artikelen zorgt voor een magazine vol interessante, leuke en leerzame artikelen voor al onze leden.

Het magazine heeft als doel om studenten met een interesse in de bouw- en uitvoeringstechniek meer kennis te verschaffen, daarnaast laat het ook mooie studieprojecten zien aan bedrijven en sponsoren. Het motto van de Redactiecommissie van dit jaar is dan ook: “Van studenten, voor studenten”. Door meer studenten aan het woord te laten wordt er onderling meer informatie en inspiratie uitgewisseld.