General Information

Zoals u wellicht bekend is, is vorig jaar de beslissing genomen de mastertrack Building Technology af te schaffen. Tot ons genoegen waren studenten en het bedrijfsleven hierover behoorlijk ontstemd. Hierop werd door het faculteitsbestuur aangegeven dat er nog voldoende bouwtechniek en uitvoeringstechniek te volgen is binnen de andere mastertracks binnen de faculteit Bouwkunde aan de TU Eindhoven. Daarbij hebben zij aangegeven herkenbaarheid te creëren tegenover het bedrijfsleven in de vorm van een certificaatprogramma. Het bestuur en de onderwijscommissie van SUPport zijn hier op het moment druk mee bezig.

Het opstellen van dit certificaat heeft door wijzigingen in de bestuurssamenstelling van de faculteit helaas wat vertraging opgelopen. Het streven was om in februari de inschrijvingen voor dit certificaat te openen. Om voor versnelling te zorgen omtrent het certificaat heeft SUPport de vrijheid genomen een stakeholdersbijeenkomst te initiëren waarbij faculteitsbestuur, de units (AUDE, BPS, SD), de studenten en het bedrijfsleven vertegenwoordigt waren. Deze bijeenkomst heeft 30 januari jongstleden plaatsgevonden. Hierin heeft het faculteitsbestuur aangegeven de regie in handen te nemen, meer duidelijkheid te verschaffen en ervoor te zorgen dat de student september 2014 officieel kan beginnen aan het certificaatprogramma Building Technology.

We merken dat het certificaat leeft onder de studenten en weten hierdoor dat er nog veel interesse is voor het vakgebied Building Technology. Dit motiveert ons om vaart achter de vorderingen te zetten. Dat zullen we dus ook zeker doen, en we hopen binnenkort meer informatie hierover te kunnen verstrekken.’

Het informatiebestand over de voorlichting en aanmelding van de certificaten behorende bij Building Design & Technology en Construction Technology vindt u hier:

– Certificate Building Design & Technology
– Certificate Construction Technology