Abolition Mastertrack

Sinds september 2014 is er voor studenten van Bouwkunde geen mogelijkheid meer om af te studeren in de mastertrack Building Technology. Dit besluit heeft tot weerstand geleid vanuit de studenten en het bedrijfsleven. Op deze pagina is de officiële reactie van studievereniging SUPport te lezen. In het nieuwsoverzicht zijn de nieuwsberichten vanuit  verschillende media verzameld. De relevante stukken die over dit besluit gaan zijn hieronder te vinden:

 

Toekomst bouw wordt nek omgedraaid

Dat de bouwsector in crisis verkeert is alom bekend. Dat er ook voor de toekomst weinig goeds kan worden verwacht, werd duidelijk toen het faculteitsbestuur Bouwkunde van de TU/e op donderdag 21 maart mededeelde dat de mastertrack bouwtechniek / uitvoeringstechniek per 1 september wordt opgeheven. Daarmee verdwijnt de unieke positie van deze opleiding; in heel Nederland zullen dan op universitair niveau geen uitvoeringstechnisch ingenieurs meer worden opgeleid.

Het bestuur zegt dit besluit te baseren op een onderzoek, dat door prof. ir. Frans van Herwijnen is uitgevoerd. Dit onderzoek benadrukt echter juist het belang van de mastertrack binnen de opleiding Bouwkunde alsook voor de beroepspraktijk. Het besluit van de faculteit volgde pijlsnel op de afronding van het onderzoek. Gecombineerd met het feit dat er over de opheffing niet is gesproken met stakeholders, duidt dit op zeer onzorgvuldige besluitvorming.

Dit terwijl er vanuit de maatschappij juist grote vraag is naar integrale oplossingen voor de vele uitdagingen, waar de bouwsector voor staat. Grote zaken als energie- en materiaalschaarste, de vergrijzing en krimp beïnvloeden de bouw(techniek) als nooit te voren. De enorme versnippering van de branche belemmert het innovatieve vermogen en de mogelijkheden voor een integrale aanpak. Building Technology is multidisciplinair en is een van de weinige richtingen die ontwerpende en uitvoerende disciplines met elkaar verbindt. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat de afstudeerders van Building Technology zouden moeten zorgen voor een cultuuromslag in de bouwsector. Door het voorgenomen besluit wordt dit onmogelijk.

Dit heeft grote gevolgen voor de bouwpraktijk en de mogelijkheden om maatschappelijke problemen aan te kunnen pakken. Er was dan ook een grote opkomst bij het overleg, dat betrokken studievereniging SUPport afgelopen dinsdag organiseerde. Een breed scala aan partijen vanuit de bouw was vertegenwoordigd; adviseurs, promovendi, de bouwindustrie, docenten, bouwbedrijven en studenten. Er werd vol ongeloof gereageerd op het voorgenomen besluit: ‘Dit is een ridicuul plan. De toekomst van de bouw wordt de nek omgedraaid.’

SUPport wil en kan dit niet accepteren en zal er alles aan doen om dit te voorkomen. Daarbij hebben we uw hulp nodig! Graag horen we van u via support@bwk.tue.nl of 040 – 247 2658.

Bent u ook tegen deze opheffing? Breng uw netwerk op de hoogte!