Kameroen 2011

SUPport support Kameroen 2011

(Klik op de afbeelding om door te gaan naar de SUPport support website.)

 

Het Doel
SUPport probeert met haar activiteiten een aanvulling en verdieping te geven aan het reguliere onderwijsprogramma. Binnen de opleiding Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven wordt aandacht besteed aan bouwen in ontwikkelingslanden. De kant van het bouwkunde ontwikkelingsonderwijs is echter nog te vaak onderbelicht. Dit wil SUPport met de activiteit ‘SUPport support’ meer onder de aandacht brengen.

De activiteit biedt de bouwkundestudenten de mogelijkheid om mee te bouwen aan een bouwproject in een ontwikkelingsland. Hierbij wordt op een praktische manier kennis gemaakt met de bouwtechnische en uitvoeringstechnische kant van een concreet ontwikkelingsproject. Tevens wordt het bewustzijn van ontwikkelingsproblematiek gekweekt onder studenten.
‘SUPport support’ ondersteunt een ontwikkelingsproject dat voorziet in de primaire en secundaire levensbehoeften van de plaatselijke bevolking. In een land met vreemde culturen en gebruiken wordt de student teruggebracht naar de basis van bouwen.

Zonder geavanceerde middelen en technieken zal samen met de lokale bevolking een bouwwerk worden gerealiseerd. Hierbij staat centraal de kennisoverdracht aan lokale vaklieden waardoor de huidige bouwmethoden kwalitatief verbeterd worden. Inhoudelijke diepgang wordt bereikt door onderzoek in de vorm van studieopdrachten waarin de huidige bouwmethode geanalyseerd wordt. Elke student zal hieraan deelnemen.


Het project
Op 21 februari t/m 12 maart 2011 zal SUPport met een groep van 25 personen Kameroen bezoeken. De gehele groep zal meebouwen aan een bouwproject wat gerealiseerd wordt door de samenwerking van de Nederlandse stichting Live-Build en de Kameroenese stichting United Action for Children (UAC). Centraal staat een scholencomplex waar na voltooiing, naast de standaard basis en middelbaar onderwijs, vaktechnische kennis wordt gedoceerd over landbewerking, veehouderij en handvaardigheid aan ongeveer 480 leerlingen. Het totale project omvat 14 klaslokalen die in vijf bouwfasen worden gerealiseerd. Het geheel is ter vervanging van overvolle en ongeschikte bestaande gebouwen. Het ontwerp, de bouw en bouwmethode van het scholencomplex dient als leidraad voor het theoretisch onderzoek wat door studenten gedaan zal worden.

Dit project is van grote waarde voor de bevolking en zal de kwaliteit van het lokale onderwijs verbeteren. SUPport streeft er dan ook naar een wezenlijke bijdrage te leveren aan de eerste fase, zodat er met de opgedane kennis en verbeterde bouwmethoden een beter bouwproces ontstaat bij de resterende vier fasen. Een tweede doel is om studenten te motiveren om in de toekomst ook betrokken te blijven bij ontwikkelingsprojecten.