SUPport support

Binnen de opleiding Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven wordt aandacht besteed aan bouwen in ontwikkelingslanden. De kant van het bouwkunde ontwikkelingsonderwijs is echter nog te vaak onderbelicht. Dit wil SUPport met de activiteit ‘SUPport support’ meer onder de aandacht brengen.

“SUPport support” staat in het teken van bouwen in een ontwikkelingsland. Eerder zijn er 2 reizen georganiseerd waarbij met een groep studenten is afgereisd naar Ghana (2008) en Kameroen (2011) om een steentje bij te dragen aan een ontwikkelingsproject. In 2009 is er een Symposium georganiseerd wat het gedachtegoed van “SUPport support” door heeft gezet.

De Reizen behorende bij het project “SUPport support” biedt de bouwkundestudenten de mogelijkheid om mee te bouwen aan een bouwproject in een ontwikkelingsland. Hierbij wordt op een praktische manier kennis gemaakt met de bouwtechnische en uitvoeringstechnische kant van een concreet ontwikkelingsproject. Tevens wordt het bewustzijn van ontwikkelingsproblematiek
gekweekt onder studenten.

‘SUPport support’ ondersteunt een ontwikkelingsproject dat voorziet in de primaire en secundaire levensbehoeften van de plaatselijke bevolking. In een land met vreemde culturen en gebruiken wordt de student teruggebracht naar de basis van bouwen.
Zonder geavanceerde middelen en technieken zal samen met de lokale bevolking een bouwwerk worden gerealiseerd. Hierbij staat centraal de kennisoverdracht aan lokale vaklieden waardoor de huidige bouwmethoden kwalitatief verbeterd worden. Inhoudelijke diepgang wordt bereikt door onderzoek in de vorm van studieopdrachten waarin de huidige bouwmethode geanalyseerd wordt.