Innovatie op Locatie 2012

Maandag 21 mei t/m vrijdag 25 mei
Presentaties woensdagmiddag 30 mei

Inleiding

Innovatie op locatie is een activiteit georganiseerd door studievereniging SUPport waarbij studenten een week lang op een bouwplaats een innovatieve oplossing bedenken voor een probleem dat op de bouwplaats speelt. Het probleemgebied is zeer breed, maar beslaat voornamelijk uitvoeringstechnische en bouwtechnische problemen die optreden op de bouwplaats.

Doelstelling

Het doel van Innovatie op Locatie is studenten kennis te laten maken met de echte bouwpraktijk en om studenten innovatief bezig te laten zijn met een optredend probleem in de bouw. Door het werken aan een probleem dat zich op de bouwplaats voordoet, worden studenten geconfronteerd met de werkelijkheid, en tevens kunnen zij zien hoe de theorie toe te passen is buiten de muren van de TU. Deze confrontatie zal het denkniveau van de studenten testen en de studenten zijn dus ter plekke aangewezen op hun eigen creativiteit.

Organisatie

Innovatie op Locatie is officieel vak dat aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven gegeven wordt voor 3e jaars bouwkunde studenten en masterstudenten in de richtingen Bouwtechniek en Uitvoeringstechniek. Dit initiatief wordt ondersteund door Bouwend Nederland. Deze partij vindt het belangrijk om studenten te laten kennismaken met de bouwpraktijk en om hen op innovatieve wijze daar optredende problemen op te laten lossen. De projectweek vindt plaats op maandag 21 mei t/m vrijdag 25 mei; dan zijn de studenten op de bouwplaats bij het gastbedrijf aanwezig. Op een nader te bepalen dag vinden de presentaties plaats op de Technische Universiteit Eindhoven. Uiteraard zijn dan alle partijen hierbij van harte welkom om van de resultaten kennis te nemen.

Gastbedrijven

Gastbedrijven zijn de bedrijven die deelnemen aan de projectweek en de studenten opvangen en daar waar nodig begeleiden. Tijdens de projectweek zullen deze studenten een week lang, minimaal 8 uur per dag, aanwezig zijn bij de gastbedrijven. Hiervoor hebben ze een werkplek nodig waar ze de opdracht kunnen uitvoeren. Tijdens de eerste dag zullen ze vermoedelijk verschillende vragen hebben om de bouwplaats en het daar optredende probleem beter te begrijpen. Studenten zijn de toekomst en voor bedrijven kan het zeer waardevol zijn om gebruik te maken van hun frisse blik om tot nieuwe inzichten te komen. Het gastbedrijf zorgt voor de voorzieningen op de bouwplaats, zoals een werkplek en een internetverbinding. SUPport voorziet de studenten van een helm.

Opdracht

De opdracht voor de projectweek wordt opgesteld in samenspraak met de gastbedrijven, SUPport en twee docenten aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voorgaande jaren waren dit Dr. ir. E. Vastert (Uitvoeringstechniek) en ir. A.W.C. Timmermans (Bouwtechniek). Het doel is om te komen tot een innovatieve oplossing voor een in de nabije toekomst optredend of actueel probleem. Dit probleem is bij voorkeur een bouw- of uitvoeringstechnisch probleem. Het meest interessante is natuurlijk als het probleem speelt wanneer de studenten dan op de bouwplaats aanwezig zijn, zodat zij het probleem ter plekke kunnen analyseren. Voor de gastbedrijven kan het heel interessant zijn om een probleem aan te dragen waar zij graag een oplossing voor willen. Deze oplossing voor het probleem moet ook daadwerkelijk toepasbaar zijn.

De opgave wordt niet als een „hapklare brok‟ aangereikt; de studenten krijgen een opdracht mee en gaan ter plaatse zelf inventariseren wat het probleem is. Zo komen ze dus zelfstandig tot een definitieve formulering van hun opdracht. Aan deze projectweek worden studiepunten toegekend en zal afgesloten worden met een presentatie van de resultaten, waarbij alle partijen uiteraard van harte zijn uitgenodigd.

Reacties & resultaten

De deelnemende studenten zijn erg enthousiast omdat zij het geweldig vinden om te kunnen proeven van de bouwpraktijk en omdat zij bezig zijn met een “echt” probleem dat speelt. Dit is natuurlijk weer eens wat anders dan de veelal theoretische colleges en projecten. De bedrijven zijn vaak verrast over de frisse blik waarmee studenten naar problemen kijken. Het is in het verleden regelmatig voorgekomen dat de bedrijven echt wat hebben gehad aan de input van de studenten. Tevens kunnen de studenten kennismaken met het bouwbedrijf dat gastheer is en zij zullen deze eerste positieve ervaring met de bouwpraktijk waarschijnlijk niet snel vergeten.