Innovatie op Locatie 2011

Rabobank Adviescentrum Roermond

Bedrijf: Louis Scheepers
Project: Rabobank Adviescentrum Roermond

Knelpunt
Het lucht- en waterdicht maken van deze gevel is een probleem. De verschillende oriëntaties van de gevels met de bijbehorende aansluitingen op de steeds verticale gevelopeningen geven veel verschillende soorten aansluitingen terwijl een uniform gevelbeeld wordt nagestreefd. Bij de detaillering spelen ook de volgorde en bereikbaarheid een belangrijke rol. Voor het resterende deel van de gevel ligt wel een plan, maar wellicht kan het beter.

 

Muziekpaleis Utrecht

Bedrijf: Heijmans
Plaats: Utrecht centrum

Knelpunt
Deze zuidoostgevel is erg moeilijk bereikbaar doordat deze zich onder het dakoverstek en boven de bestaande zaal bevindt. De bestaande zaal moet gerenoveerd worden maar men wil zo veel mogelijk van het bestaande gebouw behouden. Het dak van de oude zaal is erg slecht en kan geen extra krachten verdragen en mag daarom niet belast worden tijdens het aanbrengen van de gevel van de Kamermuziekzaal.

 

Singelborch Utrecht

Bedrijf: BAM
Project: Singelborch

Knelpunt
In dit gebouw wordt een boulevard gesitueerd, waarop de bestaande vloeren moeten aansluiten. Een deel van die vloeren ter grootte van ongeveer 1500 m2 lag 40 cm te hoog. Die bestaande vloer is inmiddels omlaag gebracht maar de vraag is of dit beter had gekund?

 

Erasmus MC Rotterdam

Bedrijf: Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten en BAM Utiliteitsbouw
Project: Erasmus Medisch Centrum

Knelpunt
Door de afmetingen van de kleine ramen en door het direct sluiten van de gevel vervalt de mogelijkheid om materialen en producten voor de afbouw tot op het laatst door gevelopeningen te transporteren. Voor de Metal Stud wanden zijn de materialen al op de verdieping opgeslagen maar de andere afbouwmaterialen (plafond, systeemwanden, vaste inrichting, …) zijn nog maar gedeeltelijk vastgesteld. De opdrachtgever wil zo laat mogelijk kiezen. Aan het einde vragen de installaties veel inregeltijd en dat betekent dat veel afbouw in weinig tijd moet gebeuren. Het transport van de afbouwmaterialen zou dan wel eens een bottleneck kunnen zijn.

 

W-hal TU Eindhoven

Bedrijf: Hurks Bouw Zuid
Project: W-hal

Knelpunt
De stalen dakframes van de bestaande W-hal (met rood aangegeven in de doorsnede) moeten weer teruggeplaatst worden op het moment dat het vakwerk van de Pod al geplaatst is en de kanaalplaatvloeren in die vakwerken liggen. De ruimte tussen het vakwerk en de bestaande W-hal is zo laag dat de giek van de kraan er met de frames niet tussen past. Tevens wordt het vakwerk ondersteund door kolommen die door de dakvlakken heen steken.