Innovation on Site

Innovatie op locatie is een activiteit georganiseerd door studievereniging SUPport waarbij studenten een week lang op een bouwplaats een innovatieve oplossing bedenken voor een probleem dat op de bouwplaats speelt. Het probleemgebied is zeer breed, maar beslaat voornamelijk bouwtechnische en uitvoeringstechnische problemen die optreden op de bouwplaats. Het belangrijkste doel van Innovatie op locatie is studenten kennis te laten maken met de bouwpraktijk en studenten innovatief bezig te laten zijn met een optredend probleem in de bouw. Hierbij zullen de studenten door TU-docenten begeleid worden. Het behaalde eindresultaat zal beoordeeld worden en bij een positief resultaat zal de student twee studiepunten ontvangen.

 

Reacties & Resultaten

De deelnemende studenten van voorgaande jaren zijn erg enthousiast over Innovatie op locatie. Het proeven van de praktijk en het bezig zijn met een “echt” probleem ervaren de meeste studenten als erg motiverend. Daarnaast zijn de bedrijven vaak verrast over de frisse blik waarmee studenten naar problemen kijken. Tevens kunnen de studenten kennismaken met het bouwbedrijf dat gastheer is, en zullen zij deze eerste positieve ervaring met de bouwpraktijk waarschijnlijk niet snel vergeten.

 

Innovatie op Locatie en het bouwbedrijf

Om de doelstelling van SUPport te realiseren is een goed contact met bedrijven van zeer groot belang. De activiteiten van SUPport zouden zonder haar sponsoren nooit mogelijk zijn. Bij een groei in contacten en sponsoring nemen de mogelijkheden van de vereniging duidelijk toe. Om deze reden is SUPport altijd actief op zoek naar bedrijven die iets voor SUPport willen betekenen. Voor Innovatie op locatie is SUPport op zoek naar enthousiaste gastbedrijven. Van deze gastbedrijven wordt verlangd dat ze tijdens de projectweek, vier a vijf studenten opvangen en daar waar nodig is begeleiden. Tijdens de projectweek zullen deze studenten tussen 09.00 en 17.00 uur op de bouwplaats aanwezig zijn en hebben daar een werkplek nodig waar ze hun opdracht kunnen uitvoeren. Tijdens de eerste dag zullen ze vermoedelijk verschillende vragen hebben om de bouwplaats en het daar optredende probleem beter te begrijpen. Behalve de voorzieningen die op de bouwplaats nodig zijn (werkplek, verzekering en eventueel internet), worden de overige voorzieningen door SUPport geregeld. Hieronder vallen veiligheidsschoenen en bouwhelmen. Kortom, SUPport is voor u de toegang tot het bouwkundeonderwijs. Bent u geïnteresseerd om mee te helpen aan Innovatie op locatie, dan kunt u altijd contact opnemen met SUPport.