About SUPport

Studievereniging SUPport is de grootste sectievereniging van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven met een ledenbestand van ruim 500 leden en maakt zich sterk voor de vertegenwoordiging van de disciplines bouwtechniek en uitvoeringstechniek binnen de opleiding. De vereniging is op 25 maart 1977 opgericht, eerst als zelfstandige studievereniging en later als dochtervereniging van studievereniging CHEOPS, welke zij samen met KOers heeft opgericht. CHEOPS is de overkoepelende studievereniging voor de gehele faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 2005 is SUPport weer een zelfstandige, formele vereniging geworden met eigen statuten.

Het nieuwe bestuur heeft in haar beleidsplan de volgende speerpunten geformuleerd, welke verderop nader toegelicht zullen worden:
– Kwaliteitswaarborging van het onderwijs
– Het aangaan van de relatie met de bouwpraktijk en het bedrijfsleven
– Het in stand houden en versterken van de ledenbinding en betrokkenheid

De afgelopen jaren heeft studievereniging SUPport zich ingezet voor het behoud van de mastertrack Building Technology. Deze inspanningen hebben niet het beoogde resultaat mogen hebben, maar hebben in samenwerking met de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven twee aantrekkelijke certificaten voortgebracht, waardoor de mogelijkheid tot het opdoen van kennis en kunde betreffende uitvoeringstechniek en bouwtechniek voor studenten van verscheidene disciplines behouden blijft. Dit zijn de certificaten Building Design and Technology en Construction Technology. Controle op en waarborging van de kwaliteit van deze certificaatprogramma’s worden door studievereniging SUPport als een van hun kerntaken beschouwd.

Belangrijke activiteiten om onze leden in aanraking te laten komen met de bouwpraktijk en het bedrijfsleven vormen bedrijfsbezoeken, workshops, lezingen en borrels, met als hoogtepunten de meerdaagse reis naar een Europees land, de jaarlijkse studiereis naar een verre bestemming -afgelopen jaar betrof dit een studiereis naar Nepal- en de activiteit Innovatie op Locatie, waarbij studenten gedurende een week aan een innovatieve oplossing werken voor een probleem dat op de bouwplaats speelt. Door het aanbieden van deze activiteiten heeft studievereniging SUPport een wezenlijke bijdrage aan het universitaire onderwijs geleverd, welke door zowel studenten, als docenten en het bedrijfsleven zeer wordt gewaardeerd.

Voor het aanbieden en uitvoeren van bovengenoemde activiteiten is draagvlak nodig onder studenten, docenten en het bedrijfsleven. Afgelopen jaren heeft de studievereniging SUPport de benodigde steun gehad van alle bovengenoemde partijen en dat heeft ertoe geleid dat er meerdere begerig bezochte activiteiten hebben plaatsgevonden, zoals de metselworkshop, de lasworkshop, de gevelworkshop, verscheidene bedrijfsbezoeken et cetera. De waardering die is gebleken uit de positieve weerklank van zowel studenten, als docenten en het bedrijfsleven motiveert ons om ons ook dit jaar getrouw in te zetten voor het organiseren van deze activiteiten.

Ten bate van de instandhouding van deze steun door docenten heeft het 38e bestuur van studievereniging SUPport besloten de contributie voor docentenleden te laten vervallen. Dit betekent dat u zich vanaf nu kosteloos aan kunt melden als (docent-)lid van studievereniging SUPport, waardoor u op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten, interessante artikelen en ervaringen van studenten middels ons professioneel opgezette magazine SUPporter en middels onze maandelijkse nieuwsbrief. De SUPporter is een blad dat drie maal per jaar uitgereikt wordt aan leden, oud-leden, alumni, docenten en sponsoren met een oplage van 600 stuks. U kunt zich aanmelden als lid via onze website (klik hier), door een mail te sturen naar support@bwk.tue.nl of door langs te komen in onze verenigingshoek op vloer 5 van Vertigo. Daarnaast bent u altijd van harte welkom om activiteiten, workshops, lezingen en borrels van studievereniging SUPport bij te wonen.